KSFA doubles league format and rules

19/03/2012 19:23

 

Doubles registration meeting at pieta fc on Wednesday 28th March @ 7.00pm

 

Laqgha

 

 1. JIGU REGISTRATI T-TEAMS (25 EUROS PER PERSON)
 2. NUMRI TA TEAMS REGISTRATI DIVIZI BEJN NUMRU TA SAJDIET (6) BIEX JIGI STABBILIT N-NUMRU TA MARSHALLS. JEKK IKUN BAQA TEAMS BIL-FARD, JITQASSMU BIL-POLZA FIS-SAJDIET. B’HEKK KULL TEAM IKUN STAD 5 SAJDIET U QAGHAD MARSHALL F WAHDA.
 3. JITELLA BIL-POLZA L-POST TAL=-MARSHALLS MATCH.

 

Is-sajda

 

 1. IL-PEGS SER IKUNU NUMRI BISS 1,2,3,4 ETC (DEJJEM SKOND KEMM IKUN HEMM TEAMS REGISTRATI) KULL PEG IMHALLSA TRID TITLA.IL-PEGS JITILGHU BIL-POLZA FIL-GURNATA QABEL IS-SAJDA.
 2. IS-SECTIONS JIGU MAQSUMA WARA 2HRS MILL-BIDU TAS-SAJDA, SKOND KEMM IKUNU ATTENDEW TEAMS. IN-NUMRU TA TEAMS KULL SECTION IKUNU HEKK

 

1-6 TEAMS = SECTION WAHDA

7-12 TEAMS = ZEWG SECTIONS

13 – 18 = TLETT SECTIONS.

 

 

EZEMPJU

 

TEAMS                       SECA                          SECB                          SEC C

7                                  4                                  3                                  /

8                                  4                                  4                                  /

9                                  5                                  4                                  /

10                                5                                  5                                  /

11                                6                                  5                                  /

12                                6                                  6                                  /

13                                5                                  4                                  4

14                                5                                  5                                  4

15                                5                                  5                                  5

16                                6                                  5                                  5

17                                6                                  6                                  5

18                                6                                  6                                  6

 

 

Mela suppost li ser jistadu 16 U JIGU KOLLHA

 

SECA PEG1 – PEG6

SECB PEG 7 – PEG11

SECC PEG 12 – PEG 16

 

 

MELA SUPPOST JISTADU 16 U JIGU 14

 

SECA 5  --- L-EWWEL HAMES PEGS MISTADA

SEC B 5 --- IL-HAMES PEGS MISTADA WARA SECTION A

SEC C 5 --- L-ERBGHA PEGS MISTADA WARA SECTION B

 

 

MELA SUPPOST JISTADU 16 U JIGU 12

 

SEC A 4 --- L-EWWEL ERBGHA PEGS MISTADA

SEC B 4 --- L-ERBGHA PEGS MISTADA WARA SECTION A

SEC C 4 --- L-ERBGHA PEGS MISTADA WARA SECTION B

 

 

MIN JIRBAH IS-SECTION JIEHU 1PT

MIN JIGI T-TIENI FIS-SECTION JIEHU 2PTS

MIN JIGI T-TIELET FIS-SECTION JIEHU 3 POINTS

MIN JIGI R-RABA FIS-SECTION JIEHU 4 POINTS ETC ETC ETC ETC ETC

 

 

JIRBAH IL-LEAGUE DAK IT-TEAM LI JKOLLU L-ANQAS PUNTI.

 

JEKK IKUN HEMM POINTS INDAQS JIRBAH DAK IT-TEAM:-

 

 1. LI JKOLLU L-AKTAR WEIGHT
 2. LI JKOLLU L-AKTAR 1ST OVER ALL
 3. LI JKOLLU L-AKTAR 2ND OVER ALL
 4. LI JKOLLU L-AKTAR 3RD OVERALL
 5. LI JKOLLU L-AKTAR SECTION WINS

 

DAN IL-PATTERN JINTUZA GHAL KWALUNKWE POST FIL- KLASSSIFIKA……… MHUX GHAL-EWWEL POST BISS…..

 

 

Kompetizzjoni

 

 1. IC-CAWLA MA TGHODDX GHALL WEIGHT
 2. TISTA TISKANDALJA QABEL IL-KOMPETIZZJONI
 3. JEKK SAJDA TITWAQQAF MINHABBA XI HAGA
 4. JEKK MA JKUNUX GHADDEW 2HRS, TERGA SSIR F DATA OHRA
 5. JEKK IKUNU GHADDEW 2HRS JITTIEHED IL-WEIGHT U JGHODD BHALA RIZULTAT FINALI.

                   

 

 

Topic: KSFA doubles league format and rules

Oduvan4ikBupe Not

Oduvan4ikBupe | 29/07/2021

Error 523 <a href=https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/115003011431-Troubleshooting-Cloudflare-5XX-errors#523error>origin is unreachable</a>

Сборные грузоперевозки

VLimpek | 20/01/2020

компания по растаможке грузов MSC

Таможенное оформление - Транспортная группа MSC оказывает услуги по таможенному оформлению грузов при проведении импортных, экспортных и транзитных операций без задержек. Стоимость таможенного оформления грузов рассчитывается индивидуально.

--
Kind regards,
Yulia | International freight forwarding and customs clearance
MAESTRO SHIPPING COMPANY
Russia, 692918, Primorsky Krai, Nakhodka, street. Michurina 11a, floor 3, office 36
p. 8 800 600-58-54 | m. +7 914 338-28-01 (viber, wechat, telegram, whatsapp)
e. mtmd2-nhk@msc.com.ru | w. www.msc.com.ru

Oduvan4ikBupe Not

Oduvan4ikBupe | 29/07/2021

Error 523 <a href=https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/115003011431-Troubleshooting-Cloudflare-5XX-errors#523error>origin is unreachable</a>

New comment