Sajda Istrina 2012 - NFSAM Malta

20/10/2012 12:50

Nhar il Hadd 28 ta' Ottubru gewwa ir-rahal ta Birzebbuga sejra tigi organizzata sajda b'risq l-Istrina 2012.

 

Niltaqghu hdejn il-monumnet ta' Bush u Gorbachov fil-5.00am ..... Nixtiequ naraw il-membri kollha tal-KSFA prezenti